EL PROJECTE

El Projecte Ecovila La Flor de la Vida

L'Ecovila Sostenible La Flor de la Vida és un projecte innovador de creixement urbanístic sostenible, basat en un patró geomètric natural que prové de la saviesa ancestral. El concepte d'aquesta Ecovila sostenible permet el desenvolupament d'una economia respectuosa amb l'ésser humà, on el propi projecte marca un nou paradigma d'eficiència econòmica. Aquest patró geomètric és "La Flor de la Vida". 
Es tracta d'un símbol ancestral que té una forma perfecta en proporció i harmonia, i que atorga aquestes característiques a les persones que entren en contacte amb aquesta forma. 
Aquesta proporció harmònica és la que fa que aquest Projecte sigui una nova referència per a les futures construccions de disseny de ciutat jardí sostenible. La forma geomètrica d'aquest mandala és la que permet dissenyar tota l'ecovila: des de la seva distribució global, fins al disseny en detall dels habitatges i edificis comuns, les zones verdes i agrícoles, fins a la possibilitat de creixement infinit. Tot això basat en el mateix fractal d'harmonia (el tot conté a les parts i les parts contenen el tot). D'aquesta manera el Projecte d'Ecovila Sostenible uneix el respecte a la Terra i al Medi Ambient, l'Eficàcia Energètica, la Bellesa Arquitectònica i l'Economia Sostenible, amb la Geometria natural i la Saviesa Ancestral. 
L'objectiu és tenir una major qualitat de vida, des del punt de vista de la salut, l'equilibri i el benestar. Harmonitzant conseqüentment el nostre cos, la nostra ment i les nostres emocions, alhora que harmonitzant la relació entre tots els habitants que la integren i expandint així aquestes qualitats a tot el terreny circumdant. Creiem que viure en harmonia i respecte amb la Natura, aprofitant les tecnologies i comoditats actuals, en un ambient de comunitat participatiu, responsable i comunicatiu i amb una economia ètica i sostenible, és el que ens dóna qualitat, benestar i sentit a la Vida. 

1 - ARQUITECTURA SOSTENIBLE. CONSCIÈNCIA I RESPECTE DEL MEDI AMBIENT 

L'Ecovila Sostenible és una construcció adaptada a la latitud del lloc i al clima, situant els edificis en la millor posició i orientació solar, de manera que totes les construccions del Projecte estiguin ben orientades i correctament interrelacionades. Per realitzar l'Ecovila Sostenible seleccionem les més adequades tipologies constructives que optimitzen el confort i els millors materials ecològics amb segell d'eficiència mediambiental. D'aquesta manera utilitzem de forma eficaç i econòmica els recursos naturals disponibles i disminuïm el consum energètic al llarg de la vida de l'edifici, respectant alhora el medi ambient. 

Ecovila SOSTENIBLE 1 MANDALA (90 persones): 

-Superfície habitatge unifamiliar: 100m2 (disseny ampliable a 150m2) 
Total 24 habitatges. Disseny personalitzat per a cada família. 
-Superfície jardí per cada habitatge: 200m2 
-Superfície edifici de serveis: 100m2 Total 7 edificis de serveis:
   -Centre cultural-social (situat al centre del mandala)  
   -Centre d'administració i consell de l'ecoaldea   
   -Centre de salut   
   -Jardí d'infants i Escola  
   -Sala de comunicacions i biblioteca   
   -Cafeteria-Restaurant-Ecobotiga   
   -Instal·lacions, agricultura i jardineria   
-Superfície total mandala + viària: 34.300m2 (3,4 Ha)


2 - INSTAL·LACIONS MEDIAMBIENTALS. ENERGIA NETA-RENOVABLE 

S'integren en el Projecte d'Ecovila Sostenible sistemes d'energia renovable (energia neta): plaques solars a les cobertes dels habitatges per l'ACS (aigua calenta sanitària), biomassa o sistema geotèrmia per a la calefacció i per a l'electricitat (en una segona fase) sistema de plaques fotovoltaiques i horts solars. Domòtica i tecnologia d'estalvi energètic. Es tracta que el conjunt de la suma de les emissions de CO2 de l'Ecovila sigui neutral. Sistemes de depuració biològica i reutilització d'aigües grises, aigües pluvials en dipòsits per a posterior reg de la zona de horts i jardins. Sanitari sec per l'estalvi d'aigua i generació de compost per l'hort i el jardí.

3 - MANDALA "LA FLOR DE LA VIDA". GEOMETRIA SAGRADA

La flor de la vida és un símbol ancestral, una figura geomètrica usada en diferents cultures i creences de tot el món. A través del temps i la història, filòsofs i artistes (Leonardo da Vinci), igual que arquitectes de tot el món, han sabut que la flor de la vida té una forma perfecta en proporció i harmonia. La seva geometria mostra les formes fonamentals de la creació de la Vida, de l'espai i del temps. 
És una expressió visual de les connexions que la vida té amb tots els éssers humans i la seva forma emana una vibració biòtica molt elevada. La Geometria Sagrada es basa en l'observació de la Naturalesa posant en relleu la seva geometria inherent. L'Arquitectura Sagrada integra en la seva forma i disseny els càlculs i traçats còsmics i els terrestres, unificant així la informació del Cel i de la Terra per crear una arquitectura que transmet harmonia, presència i pertinença al lloc i l'Univers.


4 - EDIFICIS COMUNS DE SERVEIS. PARTICIPACIÓ I RESPONSABILITAT 

Les cúpules de Llum-serveis constitueixen l'eix de comunicació, reunió i cooperativisme de la Ecovila. La seva forma específica és la que atorga al conjunt una alta vibració biòtica. La seva disposició és cel·lular, on el nucli de la cèl·lula és la cúpula central. 
Els edificis comuns, cúpules mandala són:
 • Centre Sociocultural-art: situat en el mandala central, són els edificis destinats a la reunió, meditació-espiritualitat, art i comunicació entre els habitants de l'Ecovila.
 • Centre administratiu de comunicacions i tecnologia: situat en el mandala est, es troba en els edificis en què es portarà l'administració i comunicació de la Ecovila, així com tots els temes de tecnologia.
 • Zona de serveis agrícoles: situat a la zona sud-est, són els edificis destinats a la permacultura i agricultura ecològica.
 • Centre de salut: situat a la zona sud-oest, són els edificis destinats a Centre mèdic, Centre de medicina natural, Sala de musicoteràpia, activitats per a gent gran, alberg d'hostes de l'Ecovila.
 • Zona de compres, intercanvis i ofertes gastronòmiques: situat a la zona oest, connectada a la carretera principal, com a nexe i connexió amb l'exterior de l'Ecovila. Trobem comerços amb els productes realitzats a l'Ecovila, així com les ecobotigues i restaurants amb els productes agrícoles recol·lectats en aquesta.
 • Universitat Holística: constitueix els dos mandales situats al nord, incloent el llac ecològic. Són els edificis destinats a Universitat de consciència holística, campus on totes les disciplines estan interrelacionades, amb una visió unificada de ciència-espiritualitat-art, amb l'objectiu de créixer com a persones i com a humanitat. Situades a la zona sud es situen les escoles i llars d'infants amb una mentalitat nova, oberta i ètica.

CONSTRUCCIÓ CÚPULA

Els materials que s'utilitzaran per construir els edificis de l'Ecovila seran materials naturals ecològics de la zona. La Cúpula serà construïda amb una estructura de fusta laminada amb segell FSC (procedent de boscos sostenibles) que suportarà tot l'edifici. Aquesta estructura segueix el dibuix del Mandala "La flor de la vida". Entre aquesta estructura i com a tancament, tindrem per una banda les finestres en forma de pètal de doble vidre amb cambra d'aire, amb vidres de colors o transparents, i d'altra banda les plaques fotovoltaiques que es col·locaran a la resta de buits.La distribució interior es dissenyarà per a cada ús de la Cúpula (edifici de serveis), segons el programa de necessitats i segons estudi geobiològic i radiestesista amb biòmetre.

5 - HABITATGE UNIFAMILIAR. ARQUITECTURA I NATURA EN HARMONIA 

Els habitatges unifamiliars traçats a través de la geometria sagrada i el Feng Shui atorga una qualitat a l'espai on s'optimitzen tots els recursos naturals: lluminositat, energia tel·lúrica saludable, equilibri tèrmic i materials sostenibles,  creant un llaç harmònic entre el cel i la terra que beneficia als seus habitants en totes les àrees que constitueixen la seva vida personal. El disseny intel·ligent dels habitatges els permet modelar per satisfer diferents necessitats d'ús i espai, creant models de 100 m2 amb un disseny flexible ampliable a 150 m2, amb la mateixa base estructural i mantenint el seu patró de geometria natural. El Feng-Shui neix de l'observació de la Naturalesa. D'aquesta observació sorgeixen els càlculs geomàntics que permeten ubicar i integrar un projecte arquitectònic en el seu entorn, formant part d'ell. El disseny de l'Ecovila Sostenible i la distribució interna dels seus edificis comuns i habitatges està basada en aquest art mil·lenari. El disseny escollit genera harmonia i salut, per beneficiar als seus habitants i potenciar les seves màximes qualitats.
 
CONSTRUCCIÓ HABITATGE UNIFAMILIAR

Els materials que s'utilitzaran per construir els edificis de l'Ecovila seran materials naturals ecològics de la zona. Per als habitatges unifamiliars s'utilitzaran murs de BTC (bloc de terra comprimida) i tapial, estructura de fusta amb segell FSC (bosc sostenible), panells de fusta amb argila projectada amb aigua energetitzada amb essències florals. Fusta tractada amb olis vegetals i ceres naturals. Pintures minerals a l'aigua i acabat de BTC i tapial amb vernís natural al silicat. Vidre doble amb cambra d'aire, aïllament tèrmic amb segell ecològic, pedra de la zona per a paviments, paviments interiors de fustes sostenibles i fontaneria de polietilè o polipropilè. 

Geobiologia (SALUT DE L'HÀBITAT) 

Per a la col·locació de les construccions de l'Ecovila Sostenible al solar, s'estudia geobiològicament el terreny. Es tenen en compte els corrents tel·lúrics, les aigües subterrànies, les falles i els camps electromagnètics, per col·locar l'edifici en el lloc més beneficiós, sa i coherent. Per això es tindrà en compte l'estudi de la geobiologia general del terreny per situar tot el conjunt del Projecte, i la geobiologia en detall, per afinar en la distribució interior dels edificis comuns i en especial tots els habitatges que es dissenyen flexibles en la seva distribució. 

6 - DESCRIPCIÓ URBANISTICA. EQUILIBRI SOSTENIBLE

El model constructiu paisatgístic i de serveis de l'Ecovila sostenible pot ampliar-se a un model fractal (el tot conté a les parts i les parts contenen el tot), per aconseguir Ecoviles de dimensions més grans (de 600 a 1.200 persones). El creixement de la Ecovila manté en tot moment el seu sentit bàsic d'harmonia, benestar i eficiència energètica. La innovació del propi disseny de l'Ecovila és el que permet la creació de grans espais urbanístics, on sempre roman present l'esperit bàsic de la cèl·lula primària. Aquest model d'Ecovila Sostenible permetrà la manifestació del compromís, la pertinença, la responsabilitat social, la convivència i la participació, una vida social més humana que desenvolupi la consciència i marqui un objectiu que doni sentit a la Vida.
Els habitatges i edificis comuns estan dissenyats sota un patró geomètric, un mandala. Aquesta configuració geomètrica fa de nexe i harmonitza tant la població urbana com els terrenys de naturalesa (terrenys rústics i boscos) on està situada. 
L'Ecovila Sostenible es divideix en tres parts:
 • CONSTRUCCIÓ: Els habitatges i edificis de serveis bioclimàtics.
 • ZONES VERDES-AGRÍCOLES: Els terrenys d'agricultura ecològica i permacultura, boscos fruiters (Forest garden), zones enjardinades i llacs.
 • INFRAESTRUCTURA: Els vials perimetrals, vials interiors i serveis d'infraestructura.
L'Ecovila Sostenible consta de:
 • Un mòdul (hexàgon base) de 24 habitatges i 7 edificis comuns per a 90 persones.
 • Un vial de cotxes de dues direccions perimetral a l'hexàgon base connectat a la carretera general.
 • 6 aparcaments de cotxes al vial hexagonal exterior, en els mateixos es troba l'aparcament de bicicletes i cotxes elèctrics per a la mobilitat interior de l'hexàgon base.
 • Aquest hexàgon base s'estén en 6 hexàgons més al seu voltant per a 600 persones, i així pot anar creixent la Ecoaldea Sostenible.
 • Els hexàgons de la zona sud contenen les zones agrícoles-horts ecològics (permacultura), els hexàgons de la zona nord contenen els boscos fruiters (forest garden).
 • Trobem un llac a la zona nord (zona universitària holística) i un llac a la zona sud (zona agrícola-horts ecològics).
 • Les cobertes dels habitatges bioclimàtics sostenibles contenen les plaques solars fotovoltaiques per a electricitat, i ACS (aigua calenta sanitària), així com la recol·lecció d'aigües pluvials per al seu ús. Calefacció per biomassa o geotèrmia.
 • Les cobertes dels edificis comuns de serveis (Cúpules) contenen en la seva estructura de fusta laminada, les finestres vidrades de colors que formen el dibuix de "la flor de la vida" (cromoteràpia).

7 - PERMACULTURA. ZONES AGRÍCOLES SOSTENIBLES I FOREST GARDEN. ECONOMIA SOSTENIBLE 

Les zones agrícoles sostenibles de l'Ecovila es distribueixen en les següents zones:
 • Zona 0: habitatge unifamiliar.
 • Zona 1: jardí 200 m2 per habitatge, es destina una part a hort de consum diari, una altra part a jardí de plantes medicinals i la tercera part més extensa per a zona verda.
 • Zona 2: arbres fruiters al jardí de cada habitatge.
 • Zona 3: cultiu agrícola de temporada. Zones sud de l'Ecovila.
 • Zona 4: Forest garden, boscos fruiters. Zones nord de l'Ecovila (barrera protecció vents).
 • Zona 5: zona salvatge, tancat vegetal de l'Ecovila de 1,5 m d'ample per 1,5 m d'alt, com l'anell perimetral de tota l'Ecovila creant un ecosistema biològic (membrana protectora).
L'economia de l'Ecovila Sostenible es basa en autosuficiència agrícola i de serveis amb una contínua comunicació i interrelació amb l'exterior. S'emfatitzaran les cúpules de servei de teràpies naturals, ecorestaurant i ecobotiga i l'escola lliure. Els llocs de treball de l'Ecovila sostenible seran ocupats principalment pels habitants de la mateixa. La producció agrícola serà per abastir als habitants de l'Ecovila i per proveir els restaurants i comerços de la Ecovila i de l'exterior. Tot això permetrà compromís, pertinença i participació, una vida social més humana, que permet desenvolupar la consciència i tenir un objectiu que dóna sentit a la vida.

La permacultura és un sistema de disseny basat en l'observació de la natura, per tal de crear assentaments humans sostenibles. La seva base és la cura de la terra, la cura de les persones, la distribució equitativa dels recursos i la unió sinèrgica de tots els aspectes importants de la vida. 
Aquests aspectes contemplen la urbanització, l'arquitectura, la gestió de les aigües, de la terra i dels residus, el transport, l'educació, la salut, les relacions humanes, el treball, la creativitat, l'energia i la producció d'aliments. De la sàvia interconnexió entre tots ells emergeix un nou paradigma cultural, respectuós amb la natura i les seves lleis i just des del punt de vista social i humà, sostenible, és a dir, que es pot perllongar indefinidament en el temps. [llegir +]
 
 
8 - QUADRE DE SUPERFÍCIES  

Ecovila SOSTENIBLE 1 MANDALA (90 persones): 
Ecovila SOSTENIBLE 7 MANDALES (600 persones): 9 - ECONOMIA SOSTENIBLE. ECONOMIA ÈTICA 

Tot el que fa a l'Ecovila, construcció, desenvolupament i funcionament es basa en paràmetres d'economia sostenible, des de la seva construcció, tècnics, empreses constructores, industrials, serveis ... Així ens assegurem que tot el procés sigui ètic. 

ECONOMIA EN LA CONSTRUCCIÓ DE L'ECOVILA

Proposem crear l'Ecovila como una Fundació o Cooperativa, a nivell administratiu, jurídic i econòmic amb el model Andel.

Les energies seran renovables, per tant el tema d'electricitat, llum, calefacció i aigua serà en la seva major part autoabastible. L'excés d'electricitat de les plaques fotovoltaiques serà venut a la companyia elèctrica. És possible ubicar superfícies d'horts solars d'energia fotovoltaica en la zona sud, així com zones de bosc amb la filosofia de “fustes nobles” en la zona nord.

 
ECONOMIA INTERNA 

L'economia de l'Ecovila Sostenible es basa en autosuficiència agrícola i de serveis amb una contínua comunicació i interrelació amb l'exterior. 

Els llocs de treball de l'Ecovila sostenible seran ocupats principalment pels habitants de la mateixa. La producció agrícola serà per abastir als habitants de l'Ecovila i per proveir els restaurants i comerços de l'Ecovila i de l'exterior. 

L'Ecovila La Flor de la Vida permetrà compromís, pertinença i participació, una vida social més humana basada en una economia ètica, el desenvolupament de la consciència i un objectiu que dóna sentit a la vida i que conseqüentment dóna benestar, salut i equilibri.

Avantprojecte Ecovila-Ciutat jardí sostenible “La Flor de la Vida”
Arquitecta: Alicia Castán Masip
www.arssarquitectes.eu 
Gener de 2009

6 comentaris:

 1. Bona tarda, som una familia i voldríem informació de com dur a terme la possibilitat de formar part del vostre projecte: si cal invertir en les cases per viure-he; maneres de treballar per col.laborar amb valtros...etc

  ResponElimina
 2. Hol me gustaria tener infirmacion sobre orecio y de mas ..
  Estoy interesada muchas gracias

  ResponElimina
 3. Hola bon dia, m'agradaria saber més sobre el projecte, és possible formar-ne part?

  ResponElimina
 4. Para cuando está prevista la construcción de este proyecto? Hace años que os sigo… parece que no acaba de arrancar
  Es correcto?
  Estoy interesada en invertir si ya se está
  materializando
  GRACIAS

  ResponElimina
 5. Hola Bon día. Sóc la Montse Biernés. El projecte encara està actiu? Estem interessats un grup de persones. És poden possar en contacte amb mí. Si us plau. Gràcies. Díes enrere us vaig escriure un mail.

  ResponElimina